Členské příspěvky

Poplatky za školní rok 2023/2024 zaplaťte prosím do 20. září na číslo účtu 212501368/0600, do variabilního symbolu uveďte č. 202324 a do poznámek příjmení dítěte.


Platby docházka 2 x týdně:

Částka: 6 500 Kč
Číslo účtu Sportovní akademie: 212501368/0600
Variabilní symbol: 202324
Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte (nezapomeňte doplnit !!)

 generatedqr_1.png


Platby docházka 1 x týdně:

Částka: 3 900 Kč
Číslo účtu Sportovní akademie: 212501368/0600
Variabilní symbol: 202324
Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte (nezapomeňte doplnit !!)

 generatedqr.png

Sportovní akademie > Novinky > Členské příspěvky