Příspěvek na sportovní činnost ve školním roce 2023/2024

Aktivní město:

rádi bychom Vás informovali o novinkách v projektu Aktivní město a Darujeme kroužky dětem. Od 28. srpna bylo spuštěno čerpání příspěvků na 1. pololetí školního roku pro české a ukrajinské děti.

Od 28. 8. 2023 umožňuje Praha 6 rodičům žádat o příspěvek až 800 Kč na volnočasové aktivity ve školním roce 2023/2024. Doporučujeme rodičům požádat o příspěvek co nejrychleji. Předpokládáme, že uvolěné prostředky se vyčerpají poměrně rychle.

Více info na: www.aktivnimesto.cz a www.darujemekrouzky.cz

  výstřižek.jpg

 


Zdravotní pojišťovny:

Na pravidelnou pohybovou aktivitu dětí lze čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny. O konkrétních podmínkách poskytnutí příspěvku se informujte u zdravotní pojišťovny. Níže uvádíme odkazy na příspěvky na pohybovou aktivitu vybraných zdravotních pojišťoven:

VZP https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity

OZP https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-sportovni-aktivity

ZPMV https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/program-podpory-zdraveho-zivotniho-stylu

VOZP https://www.vozp.cz/prispevek/pohybove-aktivity-pro-deti

ČPZP https://www.cpzp.cz/preventivni-program/56

 

 2.jpg


 

Sportovní akademie > Novinky > Příspěvek na sportovní činnost ve školním roce 2023/2024
Loading...

Novinky

Loading...

Novinky