Sportovní akademie při FTVS

Sportovní akademie při FTVS

Klub se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu zábavným a pestrým programem s postupným rozvojem základních pohybových schopností a dovedností.

Z vlastních zkušeností a v souladu s vědeckým poznáním víme, že příliš brzká specializace bez kompenzačních prvků z jiných sportovních odvětví vede k opotřebování psychomotorických sil a v mnohých případech k úplné ztrátě zájmu o jakoukoliv formu další pohybové aktivity.

Kvalitní odborné vedení se zásadami postupnosti a přiměřenosti dle věkových kategorií je hlavním předpokladem úspěšného sportovního růstu.

více informací »

 

Kalendář plánovaných akcí

 

 

Výhody členství

  • všestranná sportovní příprava dětí 6-14 let
  • atletický klub
  • zkušení trenéři
  • základy atletiky, gymnastiky, míčových her, plavání, bruslení atd.
  • prevence proti dětské obezitě
  • cvičení s fyzioterapeutem
  • zábavnou formou tvoříme trvalý vztah k pravidelnému sportování
  • doporučení vhodného sportu dle individuálních schopností 

 

>>  O N L I N E  P Ř I H L Á Š K A  <<

 

Novinky

Letní sportovní tábor 29. 7. – 4. 8. 2023

Sportovní akademie při FTVS UK Praha pořádá letní sportovní tábor více

Letní sportovní tábor 4. 8. – 10. 8. 2023

Sportovní akademie při FTVS UK Praha pořádá letní sportovní tábor více

Letní sportovní tábor 10. 8. – 16. 8. 2023

Sportovní akademie při FTVS UK Praha pořádá letní sportovní tábor více