Sportovní akademie při FTVS

Sportovní akademie při FTVS

Klub se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu zábavným a pestrým programem s postupným rozvojem základních pohybových schopností a dovedností.

Z vlastních zkušeností a v souladu s vědeckým poznáním víme, že příliš brzká specializace bez kompenzačních prvků z jiných sportovních odvětví vede k opotřebování psychomotorických sil a v mnohých případech k úplné ztrátě zájmu o jakoukoliv formu další pohybové aktivity.

Kvalitní odborné vedení se zásadami postupnosti a přiměřenosti dle věkových kategorií je hlavním předpokladem úspěšného sportovního růstu.

více informací »

Výhody členství

  • všestranná sportovní příprava dětí 6-14 let.
  • atletický klub
  • zkušení trenéři
  • základy atletiky, gymnastiky, míčových her, plavání, bruslení atd.
  • prevence proti dětské obezitě
  • cvičení s fyzioterapeutem
  • zábavnou formou tvoříme trvalý vztah k pravidelnému sportování
  • doporučení vhodného sportu dle individuálních schopností

 

 FOTOGALERIE »


 

Novinky

Letní sportovní tábor 3. 8. – 9. 8. 2020

Sportovní akademie při FTVS UK Praha více

Letní sportovní tábor 9.8. – 15. 8. 2020

Sportovní akademie při FTVS UK Praha více

Letní sportovní tábor 15.8. – 21. 8. 2020

Sportovní akademie při FTVS UK Praha více

Příspěvek 600 Kč na letní sportovní tábor

Rádi bychom Vás informovali o spuštění nového programu: „Letní tábory s Šestkou“více