Sportovní akademie při FTVS

Sportovní akademie při FTVS

Klub se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu zábavným a pestrým programem s postupným rozvojem základních pohybových schopností a dovedností.

Z vlastních zkušeností a v souladu s vědeckým poznáním víme, že příliš brzká specializace bez kompenzačních prvků z jiných sportovních odvětví vede k opotřebování psychomotorických sil a v mnohých případech k úplné ztrátě zájmu o jakoukoliv formu další pohybové aktivity.

Kvalitní odborné vedení se zásadami postupnosti a přiměřenosti dle věkových kategorií je hlavním předpokladem úspěšného sportovního růstu.

více informací »

 

Kalendář plánovaných akcí

 

 

Výhody členství

  • všestranná sportovní příprava dětí 6-14 let
  • atletický klub
  • zkušení trenéři
  • základy atletiky, gymnastiky, míčových her, plavání, bruslení atd.
  • prevence proti dětské obezitě
  • cvičení s fyzioterapeutem
  • zábavnou formou tvoříme trvalý vztah k pravidelnému sportování
  • doporučení vhodného sportu dle individuálních schopností 

 

>>  O N L I N E  P Ř I H L Á Š K A  <<

 

Novinky

Jarní sportovní tábor 6. 4. – 10. 4. 2023

Sportovní akademie při FTVS UK pořádá v době velikonočních prázdnin tábor
s bohatým sportovním programem. více

Příspěvek na sportovní a volnočasovou činnost ve školním roce 2022/23

Městká část Praha 6 podporuje své děti finančním příspěvkem na sportovní a volnočasové aktivity ve školním roce 2022/23. Výše příspěvku je 600 korun. Tento program startuje již 15. srpna a bude probíhat do 5. prosince 2022 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. více

Členské příspěvky QR kód pro platbu za docházku 2x týdně

Poplatky za školní rok 2022/2023 zaplaťte prosím do 20. září na číslo účtu 212501368/0600, do variabilního symbolu uveďte č. 202223 a do poznámek příjmení dítěte. více