Novinky

Členské příspěvky

Poplatky za školní rok 2023/2024 zaplaťte prosím do 20. září na číslo účtu 212501368/0600, do variabilního symbolu uveďte č. 202324 a do poznámek příjmení dítěte. více

Příspěvek na sportovní činnost ve školním roce 2023/2024

rádi bychom Vás informovali o novinkách v projektu Aktivní město a Darujeme kroužky dětem. Od 28. srpna bylo spuštěno čerpání příspěvků na 1. pololetí školního roku pro české a ukrajinské děti. více