Všeobecné informace o tréninku:

Děti by měly mít sportovní úbor ( tepláky, triko, tenisky apod. ).

Tréninky probíhají 2 x týdně (úterý - čtvrtek nebo pondělí - čtvrtek) vždy od 16,30 h. (sraz v 16,20 h. pod stříškami u sektoru pro skok daleký) na stadionu FTVS UK (José Martího 31, Praha 6).

Informace na tel.: 723 881 452.

O případných změnách budete včas informováni prostřednictvím webových stránek nebo jednotlivými trenéry.

Loading...

Sportovní akademie

Loading...

Sportovní akademie