Sportovní akademie při FTVS

Sportovní akademie při FTVS

Klub se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu zábavným a pestrým programem s postupným rozvojem základních pohybových schopností a dovedností.

Z vlastních zkušeností a v souladu s vědeckým poznáním víme, že příliš brzká specializace bez kompenzačních prvků z jiných sportovních odvětví vede k opotřebování psychomotorických sil a v mnohých případech k úplné ztrátě zájmu o jakoukoliv formu další pohybové aktivity.

Kvalitní odborné vedení se zásadami postupnosti a přiměřenosti dle věkových kategorií je hlavním předpokladem úspěšného sportovního růstu. 

více informací »

Výhody členství

  • všestranná sportovní příprava dětí 6-14 let
  • atletický klub
  • zkušení trenéři
  • základy atletiky, gymnastiky, míčových her, plavání, bruslení atd.
  • prevence proti dětské obezitě
  • cvičení s fyzioterapeutem
  • zábavnou formou tvoříme trvalý vztah k pravidelnému sportování
  • doporučení vhodného sportu dle individuálních schopností 

>>  O N L I N E  P Ř I H L Á Š K A  <<

 

Letní sportovní tábory 2024

Sportovní akademie při FTVS UK Praha pořádá pravidelné sportovní tábory v Sušici pro děti od 6 do 14 let.

Online přihlášky

Letní sportovní tábor 29. 7. – 4. 8. 2024

Letní sportovní tábor 4. 8. – 10. 8. 2024

Letní sportovní tábor 10. 8. – 16. 8. 2024

Sportoviště

Moderní sportoviště: atletický stadion s umělým povrchem, nové kryté a venkovní bazény, lezecká stěna, in-line dráha, víceúčelové haly, hřiště a prostory pro hry venku, dětský park apod. umožňují pestrý a zábavný tréninkový program.

https://www.sportoviste-susice.cz/

 05.jpg

Ubytování

Ubytování a stravování je zajištěno v sporthotelu Roušarka, který je celý vyblokován pouze pro naše tábory a je součástí komplexu sušických sportovišť. Služby, které jsou nám zde poskytovány, jsou nadstandardní.

https://www.rousarka-susice.cz/

 jar-1739_15765673915092_1920x800_ttf_90.jpg

Tábory jsou zajištěny lékařem, trenéry Sportovní akademie a lektory FTVS UK.

Příspěvek na sportovní tábor

Radnice MČ Praha 6 opět vyhlašuje projekt na podporu prázdninových aktivit dětí. Jeho prostřednictvím mohou děti z Prahy 6 od 3 do 18 let (přesněji: děti narozené po 25.03.2006 a do 31.10.2021) získat příspěvek ve výši 800 Kč na úhradu nákladů na letní příměstské a pobytové tábory a sportovní soustředění u zapojených poskytovatelů aktivit.

Buďte s námi aktivní a požádejte o příspěvek – můžete tak učinit již nyní. Stačí se přihlásit do svého účtu a několika kliknutími žádost o příspěvek podat.

 
Domů