Všeobecné informace o tréninku

Děti by měly mít sportovní úbor ( tepláky, triko, tenisky apod. ).

Tréninky probíhají 2 x týdně (úterý - čtvrtek nebo pondělí - čtvrtek) vždy od 16,30 h. (sraz v 16,20 h. pod stříškami u sektoru pro skok daleký) na stadionu FTVS UK (José Martího 31, Praha 6). Děti jsou rozděleny do skupin dle věkových kategorií. 

Venkovní hřiště FTVS
Venkovní hřiště FTVS

V zimním období máme k dispozici tělocvičny na FTVS UK a na Vyšší pedagogické škole (Evropská 33). O zahájení tréninku v krytých prostorech budou rodiče včas informováni.

Tělocvična FTVS
Tělocvična FTVS

Informace na tel.: 723 881 452.

O případných změnách budete včas informováni prostřednictvím webových stránek nebo jednotlivými trenéry.