Sportovní akademie

Klub se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu zábavným a pestrým programem s postupným rozvojem základních pohybových schopností a dovedností.

výstřižek2.jpg

Z vlastních zkušeností a v souladu s vědeckým poznáním víme, že příliš brzká specializace bez kompenzačních prvků z jiných sportovních odvětví vede k opotřebování psychomotorických sil a v mnohých případech k úplné ztrátě zájmu o jakoukoliv formu další pohybové aktivity.

Kvalitní odborné vedení se zásadami postupnosti a přiměřenosti dle věkových kategorií je hlavním předpokladem úspěšného sportovního růstu.

Děti seznamujeme se základy atletiky, gymnastiky, míčových her (př. basketbal, házená, fotbal), bruslení apod. Včas rozpoznáme předpoklady každého jedince pro specializaci a zajistíme možnost jeho dalšího sportovního růstu v disciplínách, které mu doporučíme nebo které si sám vybere.

Ne všechny dívky a ne všichni kluci mohou dosahovat dobrých či vynikajících výsledků, jedním z hlavních cílů našeho snažení však je, aby si všichni naši členové získali trvalý vztah k pravidelnému sportování pro svůj zdravý vývoj a kvalitnější způsob života.