Pozitivní dopady pohybu

Tím, že dítěti již od narození dopřejeme dostatek pohybu a budujeme v něm pozitivní emoční vazbu k němu, „nastartujeme“ jeho zdravý vývoj.

Psychologové tvrdí, že na malém dítěti do jednoho roku nejlépe poznáme, zda se mu rodiče věnují a zda má dostatek pohybu a podnětů ke svému zdravému růstu.

Do tří let prochází dítě prudkým vývojem smyslů a pohybového aparátu. Roční dítě zažívá své první krůčky, zjišťuje, že si může někam dojít, něco si podat. Všichni by měli mít na vědomí známý fakt, že v tomto věku dítě pokouší hranice toho, co je a není povoleno. Rodiče či vychovatelé by tedy měli tyto hranice správně nastavovat. V předškolním a mladším školním věku slouží pohyb jako hra, díky které si může vybít přebytečnou energii a učí se poznávat lépe samo sebe.

Pomocí sportu se učíme navazovat přátelské vztahy, fungovat v kolektivu a pracovat s nečekanými přílivy nálad, kterých právě v pubertě není málo. Díky sportu si budujeme svůj svět, nacházíme sami sebe. Je to pro nás útočiště, úkryt, ale i bojové pole. Je to příprava na život.

Sportovní akademie > O nás > Zalíbení v pohybu > Pozitivní dopady pohybu