Proč sportujeme stále méně?

Proč sportujeme stále méně?

Pozitivní vliv sportu na kvalitu života je nepopiratelný, stejně tak nepopiratelný je i vliv okolí na vytvoření „zdravého“ vztahu dítěte ke sportu a k pohybu vůbec.

Člověk, jako živočišný druh, patří mezi savce, je po narození nejdéle závislý právě na svém okolí (nejčastěji na rodičích). To znamená, že se sice rodíme s biologickými a psychickými předpoklady, ale ty jsou do značné míry okolím a výchovou ovlivnitelné.

Jak mohu zjistit, na co mám nadání, co mě baví, když nemám příležitost si to vyzkoušet? A tak zkouším to, k čemu mě to „táhne“, nebo k čemu mě vede okolí, rodiče. Právě návyky rodičů jsou to, co nevědomky dědíme. Děti si těžko přečtou článek o pozitivním vlivu sportu na jejich vývoj, nebo se podívají na nějaký dokument typu Supersize me (dokument o zhoubném vlivu typického amerického životního stylu na kvalitu života) a začnou žít „zdravě“ a více se „hýbat“. Je to na nás, na rodičích, na vychovatelích, na učitelích, abychom šli dětem příkladem.

Sportovní akademie > O nás > Zalíbení v pohybu > Proč sportujeme stále méně?